Vyntus WALK

Med Vyntus WALK kan pasienter ta en seks minutters gangtest (6MWT) iført trådløse sensorer som kommuniserer data til et nettbrett. Sømløs integrasjon med dagens mobile helseomsorg gjennom SentrySuite®-servicelandskapet for håndtering og rapportering av sentrale data.

Produkt fordeler

Enkel registrering av klinisk verdi
Den ikke-invasive 6MWT genererer et diagnostisk og prognostisk mål på funksjonell kapasitet og fysisk form.

Hjelp til vurdering
Testen hjelper med å vurdere supplerende oksygen og fysisk anstrengelse.

Bred klinisk anvendelse
Studier viser at 6MWT-resultater har en sterk korrelasjon med VO2-maks. i forbindelse med KOLS og hjertesvikt og er nyttig for evaluering.

Kompatibilitet med maskinvare og programvare
Løsningen fungerer med et 7-tommers nettbrett og fungerer sammen med Nonin®WristOx2® 3150-pulsoksymeteret.

Kompatibel med ulike sensortyper
Pulsoksymeteret kan brukes med myke, fleksible og pannefestede SpO2-sensortyper.

Utfyllende data
Løsningen lar deg manuelt angi blodtrykk, oksygentilførsel, oksygentilførselstype og grad av oppfattet anstrengelse.

Kvalitetssjekker
Løsningen bidrar til å kontrollere hvor pålitelige dataene dine er.

Funksjonalitet som gjør at du kan følge arbeidsflyten
Nettbrettapplikasjonen leder deg enkelt gjennom testprosedyren.

Trådløs overføring
Vyntus WALK overfører testdata trådløst til SentrySuite-plattformen for videre evaluering og EMR-integrering.

Enkel registrering
Løsningen registrerer hjertefrekvens og SpO2-verdier i sanntid ved hjelp av Bluetooth®-kommunikasjon.

 

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.