Vyntus PNEUMO

En ny generasjon lungefunksjonsutstyr

Vyntus Pneumo er et PC basert spirometrisystem fra Carefusion, som kan gjennomføre rolig og forsert spirometri, MVV og gir god oversikt over pre- og post målinger. Vuntus bruker den unike Sentrysuite programvaren med norsk brukergrensesnitt.

Systemet har oppvarmet pneumotach og kan utvides med en rekke andre målemetoder. Kan leveres med PC eller kobles på deres egen PC.

Systemet gjennomfører kvalitetskontroll av målingene, og gir visuelle tilbakemelding dersom det er anmerkninger eller anbefales ytterligere målinger. Animasjonsprogram sikrer at målingene blir spennende og forståelig også for de minste eller andre som har vanseligheter med å forstå målemetodene.

Måleparametere spirometri; FVC, FEV1, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, PIF, FEV1 % VC,….

Målinger gjøres i tråd med 2005 ATS/ERS standardiserte retningslinjer.

Teknisk

  •  USB tilkobling
  • Norsk brukergrensesnitt
  • Målemetode; Pneumotach
  • For Windows 7 / 8

Opsjoner

  • Impulsoscilliometri
  • APS provokasjon (Metacholin)
  • MIP / MEP / P0.1
  • Nettverk / HIS (DIPPS)

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.