Vyntus APS

Med sin sofistikerte teknologi gir APS systemet presise doser, samt sikrer at det ikke lekker provokasjons substans som Metacholin ut i omgivelsesluften.

Systemet kontrollerer hver nebulisering, og måler effekt enten via spirometri eller impuls oscilliometri, i SentrySuite programvaren. Systemet må derfor kobles sammen med Vyntus Pneumo, IOS eller systemer fra MasterScreen serien

Systemet gjennomfører kvalitetskontroll av målingene, og gir visuelle tilbakemelding dersom det er anmerkninger eller anbefales ytterligere målinger. Det er enkelt å lage egne protokoller, og systemet er spesiellt godt egnet for protokoller med kun en dose, som gir rask gjennomføring av hele testen..

Måleparametere; PC- / PD-20, FVC, FEV1, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, PIF, FEV1 % VC,….

Målinger gjøres i tråd med 2005 ATS/ERS standardiserte retningslinjer.

Spesifikasjoner

 • USB tilkobling
 • Norsk brukergrensesnitt
 • Målemetode; Pneumotach og nebulisator
 • For Windows 7 / 8
   
  Opsjoner
 • Spirometri
 • IOS
 • MIP / MEP / P0.1
 • Nettverk / HIS (DIPPS)

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.