Ventica® System

For vurdering og behandling av astma, hjemmediagnostisering og monitorering av astma for barn i alderen fem år og yngre

Ventica Systems gir pålitelige, kvantitative vurderinger av astmatiske barn i alderen fem år og yngre. Ventrica Recorder gjennomføres kun i noen få enkle trinn og kan enkelt utføres hjemme av foreldrene.

Ventica®s målinger er noninvasive og komfortable for barnet, og foretas når barnet sover. Barnets pust analyseres av proprietære algoritmer som gir en pålitelig bestemmelse av Expiratory Variability Index – EVI.

  • Komfortabel for små barn
  • Hjemmemåling
  • Pålitelig kvantitativt resultat

Hvorfor bruke Ventica System til yngre pasienter

Hjelper med å sikre at barnets astma blir bragt under kontroll
Rutinebruk av Ventica System kan sikre at barnets astma bringes under kontroll og kan varsle om forverring av astma eller lungefunksjon.

Modifisering eller avslutting av behandling
Sammen med annet klinisk og diagnostisk utstyr kan Ventrica gi deg en indikasjon av endringer i barnets astma, noe som gir mulighet for tidlig intervensjon og modifikasjon av behandling opp til potensiell stopp av behandling – basert på en objektiv måling av lungefunksjonen.

Diagnostisering av barneastma
Ventrica gir objektive kvantitative data som støtter astmadiagnosen når den legges til andre kliniske eller diagnostiske vurderinger.

EVI - Expiratory Variability Index.

Proprietær analyse av barnets respirasjonsdata gjennom natten gjør det mulig for Ventrica Systems å lage en rapport over barnets Expiration Variability Index, EVI. Et linjediagram viser hvordan barnets EVI er sammenlignet med referanseindekser fra friske kontrollpersoner. Linjediagrammet bruker et fargeskjema med en numerisk referanseskala som er lett å tolke.

EVI beskriver mengden variabilitet mellom individuell ekspirasjon hos et barn gjennom en hel natts søvn.
Rapporter viser at barn med høy risiko for kronisk astma har EVI-verdier lavere enn 13, og faller tydelig inn i den nedre røde delen av søylediagrammet. Barn som har lavere risiko for astma, eller de som bruker riktige medisiner for å kontrollere astmaen, har EVI-verdier på 14 eller høyere. Disse faller inn i den øvre, grønne delen av søylediagrammet. Resultatene av Ventica EVI bør tolkes i forening med andre kliniske eller diagnostiske vurderinger.

EVI er basert på beregning av korrelasjonen mellom de innledende stadiene av barnets ekspiratoriske flow volum kurve målt gjennom en hel natts søvn. Analysen resulterer i et stort antall korrelasjonsverdier. Barnets rapporterte EVI hentes fra rekkevidden av disse korrelasjonsverdiene, statistisk sett variasjonsbredden i kvartiler (IQR) av de beregnede korrelasjonene. Slikt sett indikerer en lav EVI en manglende variasjon i pusten, en tilstand som assosieres med luftveisobstruksjon eller astma.

Pålitelig beregning av EVI basert på algoritmer og filtrering
Programvaren til Ventica Analytics bruker kun rådata fra perioder med rolig søvn til å beregne barnets EVI. Perioder med rastløs bevegelse, hoste eller gråt, for eksempel, gir data som filtreres ut av sofistikerte algoritmer (artefact-detection).

Hvordan det fungerer

 

Dokumenter for nedlastning

Ventica

Last ned Parent Guide (Foreldreguide)

PARENT GUIDE (FORELDREGUIDE)_NO
PARENT GUIDE ENG