SunTec Tango M2

Tango M2 fra produsenten SunTech er en ikke-invasiv blodtrykksmonitor for belastningstester. Monitoren er helautomatisk og kan enten kjøres stand-alone eller sammen med arbeids EKG og ergospirometri. Tango M2 trigges av EKG signaler fra enten ekstern 12-avledet EKG eller intern 3-avledet EKG. Sammen med en integrert mikrofon for K-lyder i armkuff reduseres potensiell støy som bevegelse og vibrasjoner fra for eksempel løping på tredemølle og kan fortsatt gi nøyaktige og pålitelige resultater under arbeidsbelastningstester.

Enheten kan styres av arbeids EKG eller ergospirometri programvare for automatisk måling av blodtrykk ved ønskede tidspunkter under belastningstesten. På denne måten slipper brukeren å tenke på å gjøre blodtrykksmålinger, men heller fokusere på pasienten og testen. Pulsoksimeter fra NONIN kan kobles til for kontinuerlig måling av oksygenmetning under test.

  • Automatisk kommunikasjon med systemet for arbeidsbelastning
  • Viser kurver og data på en 7" fargeskjerm
  • Se og hør Korotkoff lyder på skjermen og med inkluderte høretelefoner
  • Muligheter for hvilemåling uten behov for EKG signaler
  • Visuell validering av EKG signal til monitor
  • Muligheter for intern EKG ved stand-alone bruk

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.