SunBall

SunBall gjør det mer morsomt å rehabilitere. Spill dataspill mens man gjør øvelser.

SunBall består av 1 eller 2 øvelsesballer, og en liten smart hub som holder trykk i 1 eller 2 baller, leser ut sensor data og kommuniserer trådløs med en PC med SunBall programvare.

SunBall lar pasienten kontrollere spill med øvelsesballen slik at de har mer motivisjon til å gjøre flere repetisjoner. Det er også mulig å la 2 pasienter spille mot hverandre.

Man kan bruke hånd, arm, bein eller hode for å styre ballen. Det er kun fantasien som bestemmer begrensningen.

Analyse modulen viser aktivitetdata med bl.a. informasjon om hvor mye kraft er utøvd og total tid.

Kan brukes til:

Voksne

  • Slagpasienter
  • Hemiplegi
  • Ryggmargskade
  • Eldre

Barn

  • Autisme
  • Hemiplegi
  • ADHD

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.