Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

 

Timik serviceprogram
Serviceprogrammet er delt på fire nivåer. Servicekontrakter er tilpasset for å optimalisere utstyr ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Forebyggende vedlikehold viser seg mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.

Gold Servicekontrakt
En utvidet garanti. Gold servicekontrakt dekker også forbruksvarer. Slitedeler er deler som er utenfor selve apparatet, dette inkl. flowsensor / turbiner / pneumotach, slanger, ledninger, regulatorer, ventiler, kalibreringpumper osv. Forbruksmateriell som bakteriefiltre og gass dekkes ikke. Servicekontrakter dekker normalt garantiperioden. Reisekostnader som fly/bil/tog/båt og hotell vil bli fakturer etter statens satser og kommer i tillegg per reise. PC, skjerm og skriver omfattes ikke av kontrakten. Alle PC'er, skjermer leveres med 3 år på stedet garanti gjennom Dell.
Gull prioritet når hendelsen er registrert.

Silver Servicekontrakt
Utvidet garanti, men Silver service kontrakten ikke dekker forbruksvarer. Slitedeler er deler som er utenfor selve apparatet, dette inkl. flowsensor / turbiner / pneumotach, slanger, ledninger, regulatorer, ventiler, kalibreringpumper osv. Forbruksmateriell som bakteriefiltre og gass dekkes ikke. Servicekontrakter dekker normalt garantiperioden. Reisekostnader som fly/bil/tog/båt og hotell vil bli fakturer etter statens satser og kommer i tillegg per reise. PC, skjerm og skriver omfattes ikke av kontrakten. Alle PC'er, skjermer leveres med 3 år på stedet garanti gjennom Dell.
Silver prioritet når hendelsen er registrert.

Bronse + Servicekontrakt
Bronse + servicekontrakt dekker en årlig service inkludert reiseutgifter og reservedeler og materialer endres i årlig service. Forbruksmateriell som bakteriefiltre og gass dekkes ikke. Servicekontrakter dekker normalt garantiperioden. PC, skjerm og skriver omfattes ikke av kontrakten. Alle PC'er, skjermer leveres med 3 år på stedet garanti gjennom Dell
Bronse + prioritet når hendelsen er registrert.

Bronse Servicekontrakt
Bronse servicekontrakt dekker årlig service, men inkluderer ikke: Reiseutgifter, reservedeler og evt. forbruksvarer på grunn av årlig service. Forbruksmateriell som bakteriefiltre og gass dekkes ikke. Servicekontrakter dekker normalt garantiperioden. Reisekostnader som fly/bil/tog/båt og hotell vil bli fakturer etter statens satser og kommer i tillegg per reise. PC, skjerm og skriver omfattes ikke av kontrakten. Alle PC'er, skjermer leveres med 3 år på stedet garanti gjennom Dell.
Bronse prioritet når hendelsen er registrert.

Torgeir Langholen
Service Director - Nordic

Kontakt support

Zubbair Tahir
Service Technician

Kontakt support

Irek Demianiuk
ServiceEngineer

Kontakt support

Anders Johre
Service Technician

Kontakt support

Åmund Aune
Service Technician

Kontakt support