Rigel UniPulse 400

Defibrillator analysator med pacer som er enkel å bruke

Nøkkelfunksjoner:

 • Pacer funksjon
 • Kompatibel med mono-phasic, bi-phasic og pulsede signaler
 • Farge LCD display
 • Enkel on intuitiv navigering med dedikerte hurtigtest og simuleringsknapper
 • Oppladbart batteri gjør at den kan brukes uten nettilkopling
 • Datanedlasting via USB til PC
 • Pålitelig og ikke-induktiv defibrillator testlast på 50Ω.
 • Variabel pacer belastning 50Ω til 1600Ω i 50Ω trinn
 • 12-leders pasientsimulator med EKG hi-utgang.
 • Bærbar, kompakt og robust
 • Robust bæreveske for å beskytte analysatoren

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.