Rigel Uni-Therm

Den kompakte Rigel Uni-Therm automatiserer alle ESU-relaterte ytelsestester

  • Tåler teststrømmer på 8 ampere RMS
  • Ikke-induktiv motstandsbank fra 0 - 5115Ω
  • Alle IEC 60601-2-2 lekkasje tester
  • Analysering av wattprofiler på displayet
  • Innebygd automatisering og datalagring
  • Fargedisplay    

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.