Rigel PatSim200

PatSim200 fra Rigel er designet slik at hver pasient simulering du gjør skal gå raskere.

  • 12 avledninger NSR ECG simulering
  • Over 40 valgfrie Arytmier
  • Performance waveforms
  • Respirasjonssimulering på avledning I & II
  • Universal temperatursimulering
  • To kanals IBP simulering
  • Fostersimulering

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.