Rehabilitering

Som distributør av medisinteknisk utstyr jobber vi for å forbedre livene til mennesker med helseutfordringer. Vi har utstyr som bidrar til å gjøre rehabiliteringsprosessen mer virkningsfull, effektiv og morsom for både pasient og terapeut. Vår ekspertise finnes spesielt i ortopedisk rehabilitering, med fokus på over- og underkropp, gange og forbedring av arm- og håndfunksjon.

Indego

Les mer

VirtualRehab

Les mer

Luna EMG

Les mer

Andago

Les mer

Lokomat

Les mer

LokoStation

Les mer

C-Mill

Les mer

PPS Med/PPS Plus

Les mer

AlterG

Les mer

Hocoma Erigo

Les mer

Armeo Therapy Concept

Les mer

E-Link

Les mer

SunBall

Les mer

Vyntus Walk

Les mer

Oqus bevegelsesanalyse-kamera

Les mer

CON-TREX Isokinetisk systemer

Les mer

MetaMax 3B-R2

Les mer

Metalyzer 3B

Les mer

eMotion Faros monitor

Les mer

Akselerometer - wGT3X-BT

Les mer

Akselerometer-Link-GT9X

Les mer

TR1200-DT3 Kontortredemølle

Les mer

TR5000-DT3 Kontortredemølle

Les mer

SunTec Tango M2

Les mer