Produkter

Helseforskning
Vi tilbyr helseforskningsteknologi fra pilot- til befolkningsstudier. Vi følger markedet tett for å kunne tilby teknologier og løsninger som vil være av nytte til våre kunder, og vi tilbyr den nyeste teknologien innen «medical wearable technology».

Les mer

Anestesi
Vi tilbyr en omfattende portefølje av anestesiprodukter av høyeste kvalitet. Våre produkter gir flere alternativer til å sikre og vedlikeholde pasientens luftveier og er med på å levere kostnadseffektiv, smertefri og høykvalitets anestesibehandling.

Les mer

Neonatal
Pusteproblemer er én av de vanligste komplikasjonene for neonatale pasienter. Vi tilbyr de beste løsningene for noninvasiv behandling, monitorering og produkter for individualisert pleie. Vi ønsker å øke livskvaliteten for de nyfødte og deres familier.

Les mer

Akuttmedisin
Pasienter som krever intensiv omsorg er noen av de mest sårbare pasientgruppene, for eksempel premature babyer under 500 gram. Behandlingen pasientene får på akuttmottaket har vist seg å ha en betydelig påvirkning på utviklingen av organsvikt og dødelighet. Disse pasientene krever høy kompetanse, samt avansert behandling og omsorg. Timiks produktportefølje omfatter et bredt spekter av ventilatorer for intensivbehandling, høyfrekvente ventilatorer og transportventilatorer.

Les mer

Kardiologi
Kardiovaskulær sykdom er blant de største helseproblemene globalt. Tidlig diagnostikk gjør mulighet for livsstilsendringer som forbedrer livskvaliteten, øker forventet levealder og reduserer risiko for relaterte sykdommer som diabetes. Forebygging av kardiovaskulær sykdom støttes av de tre søylene i ernæring, mosjon og psykososial balanse. Det er også en nær sammenheng mellom respiratoriske tilstander som søvnapné og alvorlige kardiovaskulære problemer. Vi distribuerer medisinsk utstyr med sikte på å forbedre livskvaliteten til pasienter som lider av disse sykdommene.

Les mer

Lungediagnostikk
Det er anslått at en av ti dødsfall i Europa skyldes respiratoriske sykdommer. Timik anser dette som et kritisk helseproblem og er aktivt engasjert i å finne gode løsninger for å hjelpe de som lider av lungesykdommer. Tidlig diagnostikk kan spare eller forbedre liv og redusere offentlige kostnader. Respiratoriske sykdommer refererer til forhold som påvirker organer og vev som i hovedsak gjør det å puste mulig. Sykdommer som påvirker luftveiene og inkluderer astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOL), kronisk bronkitt, emfysem og cystisk fibrose.

Les mer

Respirasjonsbehandling
Vi tilbyr et bredt spekter av bransjeledende respiratorisk teknologi for å hjelpe pasienter som lider av respiratoriske sykdommer, behandle og håndtere sine utfordringer. Vi distribuerer klinisk dokumenterte produkter av høyeste kvalitet for å hjelpe helsepersonell med å forbedre pasientutfallet, samt gi sikrere, mer kostnadseffektiv behandling.

Les mer

Rehabilitering

Som distributør av medisinteknisk utstyr jobber vi for å forbedre livene til mennesker med helseutfordringer. Vi har utstyr som bidrar til å gjøre rehabiliteringsprosessen mer virkningsfull, effektiv og morsom for både pasient og terapeut. Vår ekspertise finnes spesielt i ortopedisk rehabilitering, med fokus på over- og underkropp, gange og forbedring av arm- og håndfunksjon

Les mer

Idrettsmedisin

Fremskritt innen idrettsmedisin gir ofte teknologi som er gunstig i generell helseforskning, som bevist av den raske utviklingen av «wearable technology». Timik har kompetanse til å støtte med valg av teknologi og riktig bruk. Vi tilbyr den beste og nyeste teknologien innen sportsutstyr, utstyr for diagnostikk og ytelsesevaluering.

Les mer

Medisinteknisk testutstyr

Vi tilbyr et omfattende utvalg av biomedisinsk medisinsk testutstyr for å sikre kontinuerlig sikkert bruk av medisinsk utstyr. Medisinsk testutstyr gir brukerne fleksibilitet og har kostnadsbesparende og praktiske fordeler.

Les mer

Pasient monitorering
Timik Group tilbyr et bredt spekter av pasientovervåkingsutstyr for akutt-, hjerte- og nyfødtbehandling. Vårt mangfoldige utvalg av produkter og tilbehør er kompatible med mange populære merker og designet med kvalitet, komfort og brukervennlighet i tankene.

Les mer

Hjemmebehandling (Søvn- og ventilasjonsstøtte – NIV)
Vi distribuerer diagnostiske og terapeutiske systemløsninger av best mulig kvalitet for søvn- og det respiratoriske markedet. Søvnforstyrrende pustebesvær (Sleep-Disordered Breathing) er en gruppe lidelser som er preget av abnormiteter i åndedrettsmønsteret eller mengden av ventilasjon under søvn. Obstruktiv søvnapné er blant de vanligste av slike lidelser. Søvnapné er forbundet med økt risiko for hypertensjon, sammen med hjertesykdom, depresjon og søvnrelaterte ulykker. Med vårt utvalg av hjemmeventilatorer og søvnrelaterte produkter, tar vi sikte på å tilby høyeste kvalitet og komfort til pasientene som står overfor disse utfordringene.

Les mer

Forbrukerhelse

Vi distribuerer medisinske produkter med påvist effekt innen migrenebehandling, lungehelse, forbedring av idrettsprestasjon, søvnforbedring og ergonomi. Vi bruker vår erfaring fra salg av medisinsk utstyr til å plukke ut de beste forbrukerhelseproduktene i de relevante områdene.

Les mer