Physioflow Enduro

Med Physioflow Enduro muligjør man real-time kvantifisering av hjertets slagvolum ved hjelp av impedans kardiografi av blodstrøm gjennom hjertet. Metoden er ikke-invasiv ved at man kun benytter 6 elektroder på overkroppen (2 til EKG, 4 til bioimpedans). Nøyaktigheten er sammenlignbar med invasive teknikker noe som gjør Physioflow til et utmerket verktøy der kontinerlig monitorering av slagvolumet er ønskelig.

Selve enheten er på størrelsen med en tradisjonell Holter-monitor og kan sende signaler til PC programvaren gjennom Bluetooth, men den har også mulighet for offline målinger ved at den lagrer på et internt minnekort.

Fagområder

  • Idrettsmedisin og fysiologi
  • Optimalisering av trening
  • Kapasitetsstesting i lab og felt
  • Kardiologi/Anestesi
  • Hjerterehabilitering
  • Militær- og flymedisin

Hovedparametere

  • Slagvolum/Index
  • Minuttvolum/Index
  • Kontraktilindex
  • Tidlig diastolisk fyllingsratio (Preload Index)

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.