NIOX Vero

NIOX VERO er et helt nytt konsept fra Aerocrine. Den har egen skjerm, batteri, levetid på 5 år eller 15 000 målinger. Som NIOX MINO er NIOX VERO et apparat for non-invasiv, rask og enkel måling av NO i utåndet luft. NO er meget godt egnet for diagnostisering, styring og oppfølging av pasientens comliance, først og fremst ved astma. Som sin forgjenger NIOX MINO er NIOX VERO en enhet som bruker pre-kalibrert sensorer og NO scrubber for NO-fri lufttilførsel. Derfor kreves ingen daglig kalibrering eller vedlikehold/service.

Test kit for NIOX Vero koster det samme som for NIOX MINO.

NIOX VERO kan også kobles til PC, dermed kan pasienten veiledes av animasjon enten på skjermen til enheten, eller en PC ved siden av.

  • Kan brukes med batteri
  • Har egen skjerm men også mulighet for PC tilkobling
  • Apparatet holder i 5 år eller 15 000 målinger
  • Velg mellom 10 sekunder for voksne og 6 sekunder for barn

Velg mellom

  • Test Kit 100
  • Test Kit 300
  • Test Kit 500
  • Test Kit 1000
  • Pediatric nasal kit (1:1) single use (10 stk i pakken)
  • Adult nasal kit (1:1) single use (10 stk i pakken)

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.