NIOX Mino

Enkel håndholdt system for måling av ekshalert NO fra Aerocrine i Sverige.

Systemet gir et raskt og nøyaktig svar på inflammasjon i luftveiene. Dette gjør den til det ideelle måleinstrument for oppfølging av steroide behandling samt stadfesting av type inflammasjon.

Enheten kan brukes frittstående eller oppkoblet til PC, hvor end a har mulighet til å bruke en animasjon for å veilede pasienten. Enheten filtrerer bort omgivelses NO, noe som gir økt nøyaktighet.

Systemet leveres med 3 års levetid eventuellt en levetid på 3000 målinger ( det som kommer først).

I tillegg må en bestille Test Kit, bestående av en prekalibrert sensor med et gitt antall målinger og tilsvarende antall bakteriefilter. Disse Test Kit’ene fåes med 100, 300, 500 eller 1000 målinger, alle har en maksimum levetid på 1 år fra de installeres i enheten.

Systemet gjennomfører kvalitetskontroll av målingene, og gir visuelle tilbakemelding dersom det er anmerkninger eller anbefales ytterligere målinger.

Målinger gjøres i tråd med 2005 ATS/ERS standardiserte retningslinjer.

Spesifikasjoner:

  • FeNO måling; 5 til 300 ppb
  • Nøyaktighet; +/- 5 ppb
  • Ekshalasjonstid; 10 sek (6 sek)

Opsjoner

  • Data Manager (software)
  • Nasal Kit ( til forskning)
  • Test Kit (100, 300, 500, 1000)
  • NO Scrubber

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.