Neonatal

Pusteproblemer er én av de vanligste komplikasjonene for neonatale pasienter. Vi tilbyr de beste løsningene for noninvasiv behandling, monitorering og produkter for individualisert pleie. Vi ønsker å øke livskvaliteten for de nyfødte og deres familier.

Bilicocoon-system

Les mer

Babycontrol

Les mer

Infant Flow SiPAP

Les mer

Infant Flow LP

Les mer

SenTec

Les mer

Blender Bird Sentry2

Les mer

Blender - Bird High Flow

Les mer

Blender Bird Low Flow

Les mer

Blender Bird Omniblender

Les mer

Blender Bird Ultrablender

Les mer

Exhalyzer D

Les mer

Incucap

Les mer

Bilicap

Les mer

BiliTex

Les mer

BiliSwaddler

Les mer

Birdy

Les mer

Comfy

Les mer

Nesty

Les mer

Bodysuit

Les mer

Buksedress

Les mer