Neonatal

Ordet neonatal omfatter nyfødte babyer eller spedbarn i løpet av de første ukene av livet. Neonatale pasienter er en av de mest utsatte pasientgruppene, hvor en av de vanligste komplikasjonene er pusteproblemer. Gulsott er også en vanlig medisinsk tilstand hos nyfødte. Så mye som 60% av nyfødte babyer og 80% av premature fødte babyer blir rammet av gulsott. Gulsott presenterer seg normalt 2-4 dager etter fødselen, og trenger i de fleste tilfeller ikke å bli behandlet. Men hvis konsentrasjonen av bilirubin i blodet er for høy er det behov for spesialbehandling med spesiell lysterapi, kalt fototerapi.

 

 

fabian +nCPAP evolution

Les mer

fabian Therapy evolution

Les mer

Fabian HFO

Les mer

Bilicocoon-system

Les mer

Babycontrol

Les mer

Infant Flow SiPAP

Les mer

Infant Flow LP

Les mer

SenTec

Les mer

Blender Bird Sentry2

Les mer

Blender - Bird High Flow

Les mer

Blender Bird Low Flow

Les mer

Blender Bird Omniblender

Les mer

Blender Bird Ultrablender

Les mer

Exhalyzer D

Les mer

Incucap

Les mer

Bilicap

Les mer

BiliTex

Les mer

BiliSwaddler

Les mer

Birdy

Les mer

Comfy

Les mer

Nesty

Les mer

Bodysuit

Les mer

Buksedress

Les mer