MicroLab-spirometri

MicroLab-spirometeret er svært kompakt, noe som gjør det egnet til bruk på legekontorer eller for testing ved pasientseng. MicroLab-spirometeret kan kobles til Micro Medical PC-programvare for spirometri, slik at trender, rapportering og data kan deles med din elektroniske helsejournal og andre PFT -systemer i CareFusion-familien, inkludert Vmax-programvaren.

Funksjonsmessig er spirometeret likt MicroLoop, men har i tillegg innebygd skriver.

Spesifikasjoner

  • Samsvarer full ut med ATS/ERS 2005-standardene.
  • Minne til 2000 pasienter.
  • Fullt konfigurerbar, mulighet til å velge opptil 41 indekser, inkludert et utvalg av predikerte verdier og språk.
  • Fullt flow-volum og volumtidskurver for inspeksjon av skjermbaserte undersøkelser og internasjonalt anerkjente skjermmeldinger for testkvalitet.
  • Innebygd skriver med høy oppløsning og muligheten til å skrive ut direkte på eksterne skrivere via USB-tilkobling
  • PC spirometry programvare

Anbefalt forbruk

  • Bakteriefilter
  • Kalibreringspumpe
  • Neseklyper

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.