Medisinteknisk testutstyr

Vi tilbyr et omfattende utvalg av biomedisinsk medisinsk testutstyr for å sikre kontinuerlig sikkert bruk av medisinsk utstyr. Medisinsk testutstyr gir brukerne fleksibilitet og har kostnadsbesparende og praktiske fordeler.

Rigel Safe test 60

Les mer

Rigel 62353+

Les mer

Rigel 288+

Les mer

Rigel PatSim200

Les mer

Rigel UNI-SIM

Les mer

Rigel BP-SIM

Les mer

Rigel SP-SIM

Les mer

Rigel PULS-R

Les mer

Rigel UniPulse 400

Les mer

Rigel Uni-Therm

Les mer

Rigel Multi-Flo

Les mer

Rigel Med-eBase

Les mer