MasterScreen PFT Pro

PC basert system fra Carefusion, som kan gjennomføre diffusjonstesting i tillegg til spirometri og MVV. Med nye raske gassanalysatorer gjennomfører systemet enten «Single Breath» diffusjonstest, eler en «Intrabreath» test som ikke krever at pasienten skal holde pusten.

Systemet kan leveres med eller uten FRC rebreathing for måling av statiske lungevolumer. Denne metoden kan også leveres som opsjon i etterkant.

Systemet har oppvarmet pneumotach og kan utvides med en rekke andre målemetoder. Kan leveres med PC eller kobles på deres egen PC.

Systemet gjennomfører kvalitetskontroll av målingene, og gir visuelle tilbakemelding dersom det er anmerkninger eller anbefales ytterligere målinger.

Måleparametere spirometri;DLCO SB, VA, KCO, FVC, FEV1, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, PIF, FEV1 % VC,(med FRC opsjonene; FRC-He, ERV, RV, TLC)

Målinger gjøres i tråd med 2005 ATS/ERS standardiserte retningslinjer.

Spesifikasjoner:

  • Norsk brukergrensesnitt
  • Målemetode; Pneumotach og gassanalysator
  • For Windows 7 / 8

Opsjoner:

  • Bodyboks
  • Impulsoscilliometri
  • APS provokasjon (Metacholin)
  • Cardiac Output (C2H2)
  • Nettverk / HIS (DIPPS)

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.