MasterScreen BodyDiffusion RT

Bodyboksdiagnostikk er nå forenklet ytterligere med innføringen av SentrySuite og utviklingsavdelingen til CareFusion har igjen lyktes med å bidra til bedret diagnostikk ved å gjøre bodyplethysmografi-undersøkelser raskt, enkelt og effektivt. 

I tillegg til måling av spirometri / statiske og dynamiske lungevolumer er muligheten for måling av DLCO/diffusjon nå tilbake i Bodyboksen. Diagnostikk som før ble ansett som komplisert og tidskrevende er nå tilgjengelig for et bredt spekter av pasienter og operatørnivå .

Systemet er helt tilsvarende som MasterScreen Body men har i tillegg en modul for måling av diffusjonskapasiet montert inne i boksen.

Målinger gjøres i tråd med 2005 ATS/ERS standardiserte retningslinjer.

Spesifikasjoner

  • Norsk brukergrensesnitt
  • Målemetode; Pneumotach, shutter og bodyboks
  • For Windows 7 / 8

Opsjoner

  • Impulsoscilliometri
  • APS provokasjon (Metacholin)
  • XXL boks

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.