Lungediagnostikk

Det er anslått at en av ti dødsfall i Europa skyldes respiratoriske sykdommer. Timik anser dette som et kritisk helseproblem og er aktivt engasjert i å finne gode løsninger for å hjelpe de som lider av lungesykdommer. Tidlig diagnostikk kan spare eller forbedre liv og redusere offentlige kostnader. Respiratoriske sykdommer refererer til forhold som påvirker organer og vev som i hovedsak gjør det å puste mulig. Sykdommer som påvirker luftveiene og inkluderer astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOL), kronisk bronkitt, emfysem og cystisk fibrose.

MicroLoop

Les mer

MicroLab

Les mer

Micro I

Les mer

SpiroUSB

Les mer

Vyntus Pneumo

Les mer

Vyntus Spiro

Les mer

MasterScreen PFT

Les mer

MasterScreen Body

Les mer

MasterScreen Body/Diffusjon RT

Les mer

Vyntus CPX

Les mer

PPS Med/PPS Plus

Les mer

Corival CPET

Les mer

NIOX Vero

Les mer

Analyzer CDL 88

Les mer

NIOX Mino

Les mer

Vyntus IOS

Les mer

Vyntus APS

Les mer

Exhalyzer D

Les mer

Vyntus Walk

Les mer