Lungediagnostikk

Spirometri

SpiroUSB, les mer >>>
Vyntus Spiro, les mer >>>
Vyntus Pneumo, les mer >>>
Micro I, les mer >>>
MicroLab, les mer >>>
MicroLoop, les mer >>>

Lab system

Vyntus ONE, les mer >>>
Vyntus Body, les mer >>>
Vyntus IOS, les mer >>>
Vyntus APS, les mer >>>

Ergospirometri

Vyntus CPX, les mer >>>
PPS Med/PPS Plus, les mer >>>
Corival CPET, les mer >>>

FeNo

NIOX Vero, les mer >>>
Analyzer CDL 88, les mer >>>

Spedbarn/barn

Ventica, les mer >>>
Exhalyzer D, les mer >>>

6 min gang test

Vyntus Walk, les mer >>>

 

 

Spiromerti
SpiroUSB

SpiroUSB plugges i PC-ens USB-port.Gjennomfører spirometri i åpen og lukket sløyfe, testing før og etter bronkodilator, funksjoner for insentiv spirometri og trend.

Les mer >>>

Spiromerti
Micro 1

Rask og enkel spirometri. Micro 1 er ideell for allmennleger, private legekontorer, poliklinikker, bedriftshelsetjenester, avd. for hjerte- og lungetransplantasjoner og KOLS-pasienter.

Les mer >>>

Lab system
Vyntus ONE

Lungefunksjonssystem med ultralydssensor, gir nøyaktige, mindre påtrengende og stressende for pasienten. Kan også utvides til å måle kardiopulmonale treningstester.

Les mer >>>

Lab system
Vyntus APS

Kontroll av hver nebulisering, måler effekt via spirometri eller impuls oscilliometri, presise doser, og sikrer mot lekkasje av substans som Metacholin.

Les mer >>>

Ergospirometri
Corival CPET

Sykkelergometer med justerbar belastning fra 7-1000 Watt. Corival er nøyaktig og stresstester blir dermed utført pålitelig og reproduserbar.

Les mer >>>

Spedbarn/barn
Ventica

Hjemmediagnostisering og monitorering av astma for barn i alderen fem år og yngre. Målinger er noninvasive, komfortable for barnet, og foretas når barnet sover.

Les mer >>>

Spiromerti
Vyntus Spiro

PC basert spirometrisystem for rolig og forsert spirometri, MVV og gir god oversikt over pre- og post målinger. Systemet har oppvarmet pneumotach..

Les mer >>>

Spiromerti
MiroLab

Micro Lab er et kompakt spirometri egnet til bruk på legekontorer eller testing ved pasientseng. Kan integreres med helsejournal, slik at trender, rapportering og data kan deles.

Les mer >>>

Lab system
Vyntus BODY

Vyntus BODY er brukervennlig system for både pasienter og helsepersonell, med ny digital trykkompensasjon og redesignet pustekrets og ultralydssensorteknologi.

 Les mer >>>

Ergospirometri
Vyntus CPX

Er et stasjonært ergospirometrisystem for måling av gassutveksling, nøyaktig og stabilt for å gjøre en fullverdig lunge-kardiologisk undersøkelse.

Les mer >>>

FeNo
NIOX VERO

Enkel og rask non-invasiv måling av ekshalert NO. Egnet for diagnostisering og oppfølging av pasientens comliance, først og fremst ved astma.

Les mer >>>

Spedbarn/barn
Exhalyzer D

System for lungefunksjonstesting fra neonatal alder. Måler:
Spirometri og tidevolum, Shutter for airways occlusion, FRC med Sf6 gass og Lung clearance index (LCI).

Les mer >>>

Spirometri
Vyntus Pneumo

PC basert spirometrisystem for rolig og forsert spirometri, MVV og gir god oversikt over pre- og post målinger. Systemet har oppvarmet pneumotach.

Les mer >>>

Spiromerti
MiroLoop

Micro Loop er et kompakt spirometri egnet til bruk på legekontorer eller testing ved pasientseng. Kan integreres med helsejournal, slik at trender, rapportering og data kan deles.

Les mer >>>

Lab system
Vyntus IOS

Måling av impuls oscilliometri, samt rolig og forsert spirometri og MVV målinger. Gir informasjon om luftveis obstruksjon ved tidalpust. Skiller mellom sentral og perifer motstand

Les mer >>>

Ergospirometri
PPS Med/PPS Plus

Woodway møller er kjent for sitt støtdempende løpebelte, som er en fordel ved bruk til overvektige pasienter eller ortopediske pasienter.

Les mer >>>

FeNo
Analyzer CLD88

Måling for non-invasiv måling av ekshalert NO (Nitrogenxid eNO) for barn og voksne. Kan med tidal opsjon brukes på neonatal. Kan tilpasses nasale målinger.

Les mer >>>

6 min gang test
Vyntus Walk

Trådløs seks minutters gangtest (6MWT).  Non-invasive 6MWT genererer et diagnostisk og prognostisk mål på funksjonell kapasitet og fysisk form.

Les mer >>>