Lungediagnostikk

Det er anslått at en av ti dødsfall i Europa skyldes respiratoriske sykdommer. Timik anser dette som et kritisk helseproblem og er aktivt engasjert i å finne gode løsninger for å hjelpe de som lider av lungesykdommer. Tidlig diagnostikk kan spare eller forbedre liv og redusere offentlige kostnader. Respiratoriske sykdommer refererer til forhold som påvirker organer og vev som i hovedsak gjør det å puste mulig. Sykdommer som påvirker luftveiene og inkluderer astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOL), kronisk bronkitt, emfysem og cystisk fibrose.

MicroLoop

Les mer

MicroLab

Les mer

Micro I

Les mer

SpiroUSB

Les mer

Vyntus Pneumo

Les mer

Vyntus Spiro

Les mer

MasterScreen PFT

Les mer

MasterScreen Body

Les mer

MasterScreen Body/Diffusjon RT

Les mer

Vyntus CPX

Les mer

PPS Med/PPS Plus

Les mer

Corival CPET

Les mer

NIOX Vero

Les mer

Analyzer CDL 88

Les mer

NIOX Mino

Les mer

Ventica

Les mer

Vyntus IOS

Les mer

Vyntus APS

Les mer

Exhalyzer D

Les mer

Vyntus Walk

Les mer