Lactate Scout 4

 

Lactate Scout 4 fra EKF Diagnostics er en håndholdt laktatmåler som gir raskt og nøyaktig svar på kroppens laktatverdier. Lactate Scout 4 er et svært pålitelig måleverktøy og en av de mest avanserte håndholdte laktatmålerne på markedet. Den er designet for å være enkel og intuitiv i bruk og er utstyrt med en stor skjerm som er enkel å lese av og tolke.

 

Lactate Scout er en anerkjent og utprøvd laktatmåler som blant annet blir mye brukt i idrett og i forskningssammenheng.

 • Lagrer opp til 500 resultater av gangen
 • Tilkobling via Bluetooth
 • Lommestørrelse: 91x46x21mm
 • Raske resultater (10 sekunder)

Hvordan måle laktat?


Enkel, nøyaktig og pålitelig laktatmåling i 3 enkle steg

1. Fjern sensoren og plasser den i analysatoren.

2. Stikk fingeren og samle blod ved å berøre sensoren.

3. Resultater innen 10 sekunder.

 

Spesifikasjoner

Rask og nøyaktig
 • Enzymatisk amperometrisk gjennkjenningsmetode
 • Raske resultater: 10 sekunder
 • Målingsrekkevidde: 0.5 - 25 mmol/L
 • Kompenserer for påvirkning av lave eller høye hematokritnivåer
 • Variasjonsbredde:
  • Hct-variasjonsbredde 35 – 50% : 0.5 – 6.7 mmol/L blood lactate ≤0.2 mmol/L, 6.8 – 25 mmol/L blood lactate ≤3%
  • Hct variasjonsbredde >50% : 0.5 – 7.5 mmol/L blood lactate ≤0,3 mmol/L, 7.6 – 25 mmol/L blood lactate ≤4%
 • Testløsninger er tilgjengelige for kontroll av funksjon
Enkel å bruke
 • Sett inn/fjern sensoren for å skru på/av
 • Enkel navigasjon for å sikre fleksibilitet
 • Krever kun 0.2 µl blod
 • Forhåndskalibrerte sensorer
 • Enheten er kalibrert med enkel koding
 • Laktatmåling, dato/tid, målemodus, temperatur, puls og minnetid på én skjerm
 • Automatisk selvtester
Praktisk og pålitelig
 • Lagrer opp til 500 resultater av gangen
 • 1,000 målinger med 2 x CR2450 batterier
 • Tilkobling via Bluetooth
 • Lommestørrelse: 91x46x21mm
 • Svært lett i vekt: 60 g
 • Operativ rekkevidde: 10-45 °C og maks 85 % luftfuktighet
Ytelsesmåling
 • Enkle målinger og trinntestmålinger (hvile/aktivitet/rekreasjon)
 • Kan kobles til pulsmåler med kompatibel Bluetooth® for å registrere laktatverdier
 • Stoppeklokkefunksjon
 • Programvaren Lactate Scout Assistant er tilgjengelig for resultatstyringsprosesser

Lactate Scout 4 brukes av


Måling av laktat er aktuelt for både mosjonister, idrettsutøvere og trenere som ønsker mer kontroll på treningen.

Spesielt for de som driver med utholdenhetsidrett er måling av laktat aktuelt som et verktøy. Måling av laktat vil på sikt å kunne øke fysisk kapasitet gjennom å sørge for god balanse mellom lav og høy intensitet på treningsøktene og dermed kunne gi utøveren jevn progresjon. Lactate Scout+ hjelper deg å trene spesifikt og riktig på den intensiteten som kroppen skal tåle i en eventuell konkurranse.

Gjennom oppretting av laktatprofil kan trener og idrettsutøver finne fram til, og skreddersy, de individuelle og ideelle intensitetssonene. Ved måling av laktatnivå under trening er det lettere å ha kontroll på utøverens intensitet i tråd med laktatprofilen.

Lactate Scout+ laktatmåler hjelper deg å finne din anaerobe terskel, og er et nyttig verktøy for gjennomføring av laktatprofiltest.

Gjennomføring av laktatprofiltest er grunnleggende for å finne din terskelgrense og videre forbedre den. Gjennom å bruke laktatmåler har du god intensitetsstyring og kan sikre at du trener på et godt intensitetsnivå. Dette kan på sikt bidra til å øke presentasjon, da du har kartlagt dine grenser og kan styre intensiteten deretter. Bruk av laktatmåler gir mer bevissthet og trygghet rundt treningen, samtidig som det gir deg mer innsikt i din trening.

Måling av laktat er et essensielt verktøy for å opprette laktatprofil og å kartlegge den individuelle utøvers ideelle intensitetssone.
 • Med laktatprofil kan trener og utøver sette sammen den ideelle treningsplanen, og trene intensitet i tråd med laktatprofilen.
 • Kartlegging av anaerob terskel sikrer god intensitetsstyring i treningsarbeidet, og vil bidra til trygg og jevn progresjon.
 • Under høydetrening er måling av laktat et veldig viktig verktøy for treneren for å kontrollere intensiteten på utøveren i et miljø der «normale» intensitetssoner ikke er gjeldende.
En laktatmåler er et nyttig verktøy for å utvikle en idrettsutøver.

Lactate Scout+ kartlegger anaerob terskel og gir dermed innsikt i treningen slik at det blir lettere å styre intensitet og å trene spesifikt. Gjennom å måle laktat er det mulig å skreddersy treningsplaner, og å utbedre og trene på det kroppen skal tåle i en konkurransesituasjon.

Idrettsforbund som allerede bruker Lactate Scout:

Lactate Scout+ er designet for å enkelt kunne brukes i forskningssammenheng.

Laktatmåleren kan kobles til PC gjennom Bluetooth, og overfører resultater raskt.

Lactate Scout+ benyttes i spesielt hestesport, og har fordeler innen trening av hest generelt.

Måling av laktat på hest har vist seg å være svært effektivt for utvikling og bidrar til bedre hestevelferd gjennom mer bevissthet rundt hestens kapasitet, intensitet og tilstand. Måling av laktat på hest gjør at det blir lettere å strukturere treningen og å sette sammen mer systematiske treningsplaner, noe som igjen resulterer i jevn progresjon uten å bryte hestens utmattelsesgrense.

Da hestesport er et eget spesialistfelt har Timik AS en norsk underleverandør rettet mot dette markedet - Equus Sport, ta gjerne kontakt med dem direkte for mer informasjon og eventuelt salg.

Downloads

Du finner forskjellige Lactate Scout produkter i vår Webshop.