Kurs

23. januar - Kristiansand
Fysiologisk testing på treningssenter

Fysiologisk testing må til for å sikre bedre helsegevinst hos dine medlemmer.  Ved systematisk bruk av erogspirometritesting (blant annet måling av O2-opptak) og laktattesting synliggjør du resultatene for medlemmene dine. Dette vil engasjere og mortivere medlemmer til videre trening. Over tid vil dette skape en stor lojal medlemsmasse.  
Les mer>>>
Påmelding>>>

23. januar – Kristiansand
Gratis fagseminar om laktattesting

Måling av laktat er aktuelt for både mosjonister, idrettsutøvere og trenere som ønsker mer kontroll på treningen. Spesielt for de som driver med utholdenhetsidrett er måling av laktat aktuelt som et målingsverktøy. Måling av laktat vil kunne øke fysisk kapasitet gjennom god balanse mellom lav og høy intensitet på treningsøktene og gi utøveren jevn progresjon.
Les mer>>>
Påmelding>>>

13-14. mars – Oslo
SentrySuite Brukerkurs

To dagers videregående kurs for kliniske brukere av våre lunge- og hjertediagnostiske systemer. Dagene tar for seg kursing i praktisk bruk og gjennomføring av tester og analysefunksjonene til programvarene. Du kan velge å delta på en eller begge dagene. 
Les mer>>>
Påmelding>>>