Kurs

Fysiologisk testing på treningssenter, 28. november 2018, OSLO

Fysiologisk testing må til for å sikre bedre helsegevinst hos dine medlemmer.  Ved systematisk bruk av erogspirometritesting (blant annet måling av O2-opptak) og laktattesting synliggjør du resultatene for medlemmene dine. Dette vil engasjere og mortivere medlemmer til videre trening. Over tid vil dette skape en stor lojal medlemsmasse.  
Les mer>>>
Påmelding>>>

Fysiologisk testing på treningssenter, 23. januar 2019 - KRISTIANSAND

Fysiologisk testing må til for å sikre bedre helsegevinst hos dine medlemmer.  Ved systematisk bruk av erogspirometritesting (blant annet måling av O2-opptak) og laktattesting synliggjør du resultatene for medlemmene dine. Dette vil engasjere og mortivere medlemmer til videre trening. Over tid vil dette skape en stor lojal medlemsmasse.  
Les mer>>>
Påmelding>>>