Kardiologi

Kardiovaskulær sykdom er blant de største helseproblemene globalt. Tidlig diagnostikk gjør mulighet for livsstilsendringer som forbedrer livskvaliteten, øker forventet levealder og reduserer risiko for relaterte sykdommer som diabetes. Forebygging av kardiovaskulær sykdom støttes av de tre søylene i ernæring, mosjon og psykososial balanse. Det er også en nær sammenheng mellom respiratoriske tilstander som søvnapné og alvorlige kardiovaskulære problemer. Vi distribuerer medisinsk utstyr med sikte på å forbedre livskvaliteten til pasienter som lider av disse sykdommene.

CustoMed Hvile EKG

Les mer

Cardioline ar 1200 view

Les mer

eMotion Faros monitor

Les mer

Custo Flash 500/510

Les mer

Custo Cardio 200

Les mer

Custo Cardio 100/110 BT

Les mer

Physioflow Enduro

Les mer

SunTech Tango M2

Les mer

Vyntus CPX

Les mer

MetaLyzer 3B

Les mer

PPS Med/PPS Plus

Les mer

Corival CPET

Les mer