Idrettsmedisin

Fremskritt innen idrettsmedisin gir ofte teknologi som er gunstig i generell helseforskning, som bevist av den raske utviklingen av «wearable technology». Timik har kompetanse til å støtte med valg av teknologi og riktig bruk. Vi tilbyr den beste og nyeste teknologien innen sportsutstyr, utstyr for diagnostikk og ytelsesevaluering.

Vyntus CPX

Les mer

PPS Med/PPS Plus

Les mer

Katana Sport

Les mer

4 Front tredemølle

Les mer

Curve

Les mer

Stor tredemølle (Forcelink)

Les mer

AlterG

Les mer

Excalibur Sport

Les mer

Cyclus 2

Les mer

Corval CPET

Les mer

Brachumera Sport

Les mer

Lactate Scout 4

Les mer

Biosen

Les mer

BodyCAP

Les mer

Oqus bevegelsesanalyse-kamera

Les mer

CON-TREX Isokinetisk systemer

Les mer

eMotion Faros monitor

Les mer

Akselerometer - wGT3X-BT

Les mer

Akselerometer-Link-GT9X

Les mer

TR1200-DT3 Kontortredemølle

Les mer

TR5000-DT3 Kontortredemølle

Les mer