Hygiene og desinfeksjon

Alle sykehus står overfor en utfordring med hensyn til forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Verdens helseorganisasjon kaller multiresistente bakterier én av de største truslene mot menneskeheten. Timik deler denne bekymringen og tilbyr unike løsninger og utstyr for å forhindre spredning av sykehusinfeksjoner og smittsomme sykdommer.

Decon-X – DX1

Read More