Hocoma Erigo®

Erigo, produsert av Sveitsiske Hocoma, er en justerbar ståbenk med robotstyrt stepfunksjon. ErigoPro kombinerer dette med funksjonell elektrostimulering (FES) og sorger for at det kardiovaskulære system blir mer stabil under vertikalisering med ståbenken. FES hjelper effektiv økningen av blodstrøm i pasientens nedre ektremiteter, noe som bidrar til å opprettholde slagvolum og blodtrykket og bedrer derfor ortostatisk toleranse. Terapi med Erigo FES forbedrer også den cerebrale blodgjennomstrømningen og muskelstyrke i nedre ekstremitetene.

Med Erigo kan man starte tidligere med ståtrening under rehabiliteringsprosessen av nevrologiske pasienter fordi man kombinerer ståbenkfunksjon med stepfunksjon. Erigo Pro går enda et steg videre og tilfører FES slik at man kan unngå blodtrykksfall sammenlignet med en konvensjonell ståbenk.

Tidlig rehabilitering av nevrologiske pasienter, en trygg mobilisering og intensiv sensorisk stimulering er avgjørende faktorer for å lykke med terapien. Tidlig aktivering og stimulering av pasienten sikrer optimal utnyttelse av nevroplastisitet og forbedringspotensialet. Videre forbedrer det pasientens kommunikasjons- og samarbeidsevner og motvirker sekundære skader som følge av immobilisering.

Erigo kombinerer det å komme gradvis i oppreist stilling med syklisk bevegelse av beina og vektbæring for å sikre den nødvendige sikkerhet for stabilisering av pasienten i oppreist stilling. Stimulering av pasienten blir i tillegg forbedret ved den synkroniserte funksjonelle elektrostimulering (FES) i ErigoPro. Erigo tilbyr en trygg løsning for tidlig mobilisering og motvirker dermed negative effektene av immobilitet og gir raskere forbedring ved intensiv sensorisk stimulering. Det er førstevalg som terapi-enhet for tidlig og sikker mobilisering av alvorlig svekket, sengeliggende pasienter til og med på intensivavdelingen.

Erigo - Til ståtrening og mobilisering av nevrologiske og sengeliggende pasienter slik at pasienter kommer seg raskere igjen.

Erigo kombinerer

  • Tilting i vertikal posisjon 
  • Intensiv bevegelsesterapi
  • Syklisk belastning og avlastning av underekstremitet.
  • Funksjonell elektrostimulering

Opsjoner

  • Pasient Transfer Rollboard
  • Erigo® arm- og hodestøtte
  • FES-Elektroder

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.