High-end models 5+, 6+ and 7+

Qualisys Motion Capture System er et system for gang- og bevegelsesanalyse også kalt Mocap. Systemet består av High-end models 5+, 6+ and 7+ kameraer som sender ut et infrarødsignal. Dette signal reflekteres av markører som er plassert på kroppen av forsøksperson/pasient og som fanges opp igjen av kameraene. Etterpå defineres markørene og analyseres bevegelse med hjelp av softwareprogrammer Qualisys Track Manager (QTM). Man kan også bruke Visual3D for videre analyse, visualisering og rapportering eller eksportere data til Matlab. Qualisys system kan kombineres med kraftplattformer og EMG. Kan kjøres fra stasjonær PC eller laptop for mer fleksibilitet (f.eks i felt).

I Norge er systemet i bruk hos mange Høgskoler og Universiteter for analyser innenfor idrett, fysioterapi, musikk, dans og andre bevegelser. I tillegg brukes systemet i klinikken for bl.a. ganganalyse.

Høyhstighetsvideo er tilgjengelig som en add-on på mange kamera-modeller. Dette gjør det mulig å bytte fra infra-rød teknikk til høyhastighetsteknikk. Dermed er High-end models 5+, 6+ and 7+ kameraer den eneste på markedet som kan kombinerer infrarød teknikk med høyhastighetsvideo.

De nye High-end models 7+ kameraer har ekstrem høy oppløsning ved høy opptaksfrekvens (12 MP ved 300 fps eller 3 MP ved 1100 fps). Denne modellen har også motorisert lenskontroll.

Et Qualisys kamerasystem gir stor fleksibilitet. Hvis man velger et WiFi kamera til systemet kan det kjøres via en bærbar PC uten kabler festet. Man kan velge passive eller aktive markører, bruke systemet innendørs eller utendørs og programvare Qualisys Track Manager trenger ingen dongle.

Velg Qualisys og High-end models 5+, 6+ and 7+ kamera og får et fleksibel system med høy nøyaktighet og hastighet.

Kameraspesifikasjoner

  • High-end models 1: 0,3 MP, 250 fps
  • High-end models 3+: 1,3 MP, 500 fps (normal mode), 0,3 MP, 1750 fps (high-speed mode)
  • High-end models 5+: 4 MP, 180 fps (normal mode), 1 MP, 360 fps (high-speed mode)
  • High-end models 7+: 12 MP, 300 fps (normal mode), 3 MP, 1 100 fps (high-speed mode)

Opsjoner

  • Visual 3D
  • QVA, programvare for analyse av høyhastighetsopptak
  • QTM PAF, running performance

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.