Helseforskning

 

Helseforskning defineres som virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe ny kunnskap om helse og sykdom. Helseforskning bidrar til å besvare ubesvarte spørsmål, forbedre behandling og utvikle medisinfeltet. Denne typen forskning krever pålitelig og nøyaktig utstyr som samler de mest presise data.
Insight Watch

Les mer

wGT3X- BT

Les mer

GT9X Link

Les mer

eMotion Faros monitor

Les mer

Oqus-bevegelsesanalyse-kameraer

Les mer

BodyCAP

Les mer

Biovotion

Les mer