Exhalyzer D

Enhet for spedbarnsspirometri levert av EcoMedics fra Sveits.

Exhalyser D gir mulighet for lungefunksjonstesting fra neonatal alder. Leveres nå også med mulighet for LCI (Lung clearance index).

Følgende målinger kan gjennomføres:

 • Spirometri og tidevolum 
 • Shutter for airways occlusion 
 • FRC med Sf6 gass 
 • LCI

Kan også bygges ut med RV-RTC Squeeze, samt måling av ekshalert NO 
Exhalyzer D leveres komplett med PC og printer. 

Målinger gjøres i tråd med 2005 ATS/ERS standardiserte retningslinjer.

Spesifikasjoner

 • Ultralydsensor for flow, samt gassanalysatorer.
 • Windos 7
 • Sedering ikke nødvendig

Opsjoner

 • Shutter
 • Ekshalert NO
 • Neonatal
 • Capnometri
 • RV-RTC Squeeze

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.