E-Link

E-Link er et modulær og uvurderlig hjelpemiddel for gradvis og funksjonell rehabilitering av over- og under-ekstremitet hos ulike pasienter i alle alder. Utstyret er utviklet av terapeuter. En PC blir brukt for å lette rehabiliteringen; evaluering og trening av pasienten kan dokumenteres på skjerm og utskrift. Pasienten spiller motiverende dataspill mens de trener bevegelighet, styrke eller balanse. Håndkraft, balanse eller bevegelighet kan testes og evalueres.

Alt er mulig; små til store bevegelser, fra finger til skulder, hode og bein. Modulen Exercise Kit bruker f.eks. EMG (muskel aktivitet), eller leddaktivitet mot tyngdekraft, for å trene muskler med biofeedback via dataspill. Videre er det moduler for vektbærende øvelser med 1 eller flere kraftplater, kraft-måling og trening av hånd/fingergrep, og bevegelighet av øvre ekstremitet. Som grensesnitt brukes enten InterX enhet eller det nye trådløse grensesnitt. 

Oversikt over moduler innenfor Biometrics E-Link:

 • E4000, Upper Link Exerciser, for øvelse av bevegelighet i øvre ekstremitet
 • H500, Hand Kit med pinch- og dynamometer, for måling og trening av hand- og fingergrep
 • R500, Range of Motion Kit, for måling av bevegelighet i ledd (øvre og nedre ekstremitet)
 • M600/M800, Exercise Kit, for trening med hjelp av EMG-signal eller sensor som beveges mot tyngdekraft
 • FP3 Force Plate, vektbærende øvelser, øvre eller nedre ekstremitet
 • DFP2 to FP3 kraftplater med ledninger og basisramme, for balanse-målinger og -trening.
 • DFP4 fire FP3 kraftplater med ledninger og basisramme, for balanse-målinger og -trening i 2 plan.
 • ESW Upper Extremity Evaluation softwaremodul
 • ICSW Upper Extremity Impairment softwaremodul
 • LSW Lower Extrimity Evaluation and Impairment softwaremodul
 • M800, E4000, H500, FP3 og R500 fungerer sammen med det nye trådløse grensesnitt.

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.