Dynostics

– Omfattende måling og treningsanalyse for dine kunder

Slider

DYNOSTICS – smart testing av oksygenopptak, anaerob terskel og hvilemetabolisme

Kroppens even til å ta opp oksygen er den mest begrensende faktoren for prestasjon i utholdenhetsidretter, og et svært godt mål på din fysiske helse.

VO2max avgjøres hovedsaklig av hjertets pumpekapasitet (volum VO2 per minutt) og oksygenopptaket ute i arbeidende muskulatur. Sammenfattet er VO2max-verdiene som toppidrettsutøvere oppnår ~50–100 % høyere enn hos ”Ola Nordmann”. Treningstilpassingene hos toppidrettsutøvere som forklarer denne forskjellen, er hovedsaklig et mer utholdende hjerte med større slagvolum, økt blodvolum samt en økt tetthet av kapillærer- og mitokondrier i muskulaturen.

Dynostics måler ditt maksimale oksygenopptak, anaerobe terskel og din hvilemetabolisme (RMR).

En måler – mange muligheter

  • Maksimalt oksygenopptak
  • Hvileforbrenning
  • Anaerob Terskel
  • Recovery Rate
  • Individuelle råd om ernæring
  • Individuelle råd om trening
  • Individuelle treningssoner (5 soner)
  • Personlig app (IOS og web app for Android) med tilgang til resultater og råd

Treningssoner

Dynostics beregner dine pulssoner og veileder deg hvordan du skal trene mest effektivt for å forbedre ditt maksimale oksygenopptak og din anaerobe terskel. Her er det viktig å teste idrettsspesifikt. Dynostics legger opp slik at du får egendefinerte soner for løping (gange) og sykkel.

Ernæringsplan

Dynostics anbefaler din personlige ernæringsplan basert på dine målinger på testen for maksimalt oksygenopptak og hvileforbrenning. Om du kun velger testen for hvileforbrenning, anbefaler den ernæringsplan basert på denne. Du får anbefalinger på sammensettingen av karbohydrater, fett og proteiner i ditt kosthold.

Kontakt oss for et tilbud

Eller send ditt spørsmål direkte til dynostics@timik.no

Maksimalt oksygenopptak

Maksimalt oksygenopptak er den største mengden oksygen som kroppen kan ta opp og utnytte i løpet av et minutt. Med Dynostics gjennomføres målingen gjennom økning i intensitet hvert tredje minutt til du når utmattelse.

Måling av VO2max gir oss innsikt i hvor mye energi vi klarer å frigjøre fra karbohydrat og fett med tilgjengelig oksygen (aerob energi). Aerob omsetning av karbohydrater gir 21,1 kJ (5,05 kcal) per liter VO2 opptatt i kroppen. Omsetning av fett gir 19,7 KJ (4,7 kcal) per liter opptatt VO2.

VO2max uttrykkes som regel som ml oksygen opptatt per minutt, per kg kroppsvekt (ml x kg-1min-1). Når vi deler VO2 på kroppsvekt, kan vi sammenligne VO2 med VO2 hos personer med ulik kroppsvekt. Praksis og forskning viser at en riktig sammensetning av lav-, moderat- og høy-intensive økter, er optimalt for å bedre VO2max og utholdenhetsprestasjonen.

Anaerob Terskel

Den aerobe utholdenheten defineres som når kroppen produserer mer melkesyre enn den klarer å transportere bort, og du begynner å stivne. Sammen med VO2maks er testen for anaerob terskel en god indikator på den aerobe utholdenheten hos utøvere, og brukes til å evaluere effekten av utholdenhetstrening og treningstilstand. Dynostics måler din anaerobe terskel ved å analysere forskjellen på utskillelse av oksygenopptak og karbondioksid. Er disse i likevekt er du i området for anaerob terskel. Dynostics viser terskelpuls, terskelfart (løp) og terskelwatt (sykkel).

Anaerob terskel er den høyeste intensiteten en utøver kan ha, med likevekt i produksjon og eliminasjon av melkesyre under konstant arbeidsbelastning. Farten ved anaerob terskel er påvirket av VO2maks, utnyttingsgraden av VO2maks ved anaerob terskel og arbeidsøkonomien. Høyere fart ved anaerob terskel har stor sammenheng med prestasjon i utholdenhetsidretter. Grunnet dette gjennomfører også utholdenhetsutøvere jevnlig laktatprofiltester; måling av oksygenopptak, laktat (melkesyreverdier) og hjertefrekvens under gjentatte 5-minutters drag på stadig høyere hastigheter.

Hvileforbrenning (RMR)

Hvileforbrenning (hvilemetabolisme, hvilestoffskifte) er mengde energi kroppen bruker i hvilende tilstand. Dynostics måler din hvileenergiomsetning (RMR) direkte gjennom å måle oksygenopptaket i hvile (5minutter eller 30 minutter). Du får da se hvor mye (%) av din energiomsetning som kommer fra karbohydrater, fett og proteiner.

Generelt utgjør hvileforbrenningen 60-75 % av totale forbrenningen (energiforbruket), fysisk aktivitet utgjør 15-30 % og kostnaden av maten vi spiser ligger rundt 10 %. Her og vil det være store individuelle forskjeller, der en inaktiv person vil ha en større andel av forbrenningen som hvileforbrenning.

Basalforbrenning er en annen målemetode der kravene ved måling er mye strengere. Tiden fra siste måltid, siste trening og tiden du må ligge stille før måling er lengre. Basalforbrenning ligger generelt rundt 0.8 – 1.43 kcal pr min (48-85.8 kcal pr time) avhengig av kjønn, alder, kroppsvekt, fettprosent og energibalansestatus. Individuelle forskjeller tilsier at noen vil kunne ligge under og noen over de generelle verdiene.

Alt i ett treningsverktøy

Tilby dine kunder komplett analyse og konkrete tall på deres prestasjoner og utvikling. Dynostics er et svært nyttig verktøy for deg som personlig trener eller treningsveileder. Du bør teste dine kunder jevnlig, slik at de evalueres før og etter hver treningssyklus.

Måling av oksygenopptak gir konkret analyse av din kundes fysiske form og helse og du har direkte tilgang på alle resultater og råd i appen. Dynostics gir deg flere funksjoner i ett brukervennlig og effektivt verktøy.

3 Steg for din kunde

1. Analysere

2. Evaluere

3. Anbefale

Kontakt oss for et tilbud


• Vi leverer utstyr innen 3-4 uker fra mottatt betaling.

• Du får gratis opplæring og installasjon på utstyr ved kjøp.

Eller send ditt spørsmål direkte til dynostics@timik.no