Diagnostisk – WatchPAT

Den komplette søvnarkitekturen din i ett apparat

WatchPAT er et lite apparat som gjør at pasienter kan gjennomføre søvntester hjemme hos seg selv (Home Sleep Test, HTS). Den tar utgangspunkt i hver pasients søvnmønster og gir en nøyaktig og pålitelig diagnose. WatchPAT overvåker endringer i perifer arterietonometri (PAT) og aktivitet samt endringer i oksygenmetningsnivået i blodet. Det oppdager også søvnapneer på samme måte som utstyret som brukes i PSG-søvnstudier som gjennomføres i søvnlaboratorier. Og apparatet består bare av et armbånd og en fingersonde.

  • Det mest nøyaktige* og brukervennlige bærbare søvnapnéapparatet som finnes på markedet.
  • Faktisk søvntid og søvnstadier.
  • WatchPAT er godkjent på lik linje med PSG, med høy grad av korrelasjon når det gjelder RDI og AHI, og er det mest studerte hjemmeapparatet for søvntesting på markedet.

*Feilprosent < 1

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.