Custo Cardio 100/110 BT

Custo Cardio 100/110 BT fra CustoMed er laget spesifikt for arbeids EKG og anbefales ved bruk av tredemølle. Dette er en meget brukervennlig EKG modul som sender trådløse EKG signaler til PC gjennom Bluetooth. Enheten har meget lav vekt og kortere avledninger enn standard for å minimalisere unødvendig støy på signalene. Dette optimaliserer arbeids EKG undersøkelser spesielt på tredemølle da du ikke har ledninger som henger mellom enhet og PC.

Programvaren Custo Diagnostics er en PC basert plattform som behandler signalene fra EKG enheten og både viser og lagrer dataene kontinuerlig. All data fra alle avledninger blir til enhver tid lagret slik at man kan gjøre analyser i etterkant av undersøkelsen uten bruk av papirutskrift og manuell lagring.

Systemet kan enten benyttes som stand-alone arbeids EKG stasjon eller i kombinasjon med et av  ergospirometrisystemene våre.

  • 12 – avledet hvile og arbeids EKG under samme plattform
  • Automatisk styring av tredemølle/ergometersykkel og blodtrykksenhet gjennom forhåndsinnstilte protokoller
  • Intuitiv protokollgenerator for å skreddersy egen step/rampe protokoll
  • Benytter EKG signal til å “trigge” blodtrykksmonitor ved blodtrykksmåling
  • Automatisk deteksjon av arytmier og premature kontraksjoner
  • Full-disclosure lagring av EKG
  • Automatisk (10 sek.) hvile EKG i forkant av hver arbeids EKG undersøkelse.
  • Mulighet for å lagre hendelser/EKG retrospektivt i selvvalgt tidsrom under og etter test
  • Avansert tolkningsprogram i programvaren
  • Meget fleksible integrasjonsmuligheter til journalsystem (HL7/DICOM)

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.