CON-TREX Isokinetiske systemer

Con-Trex systemer består av følgende moduler:

 • MJ - Multijoint modul
 • TP - Trunk modul
 • LP - Legpress modul
 • WS - Work simulation

Con-Trex modulene brukes til biomekanisk testing, trening og terapi innenfor rehabilitering, idrett og forskning.

Funksjoner på CON-TREX systemer (Fordeler med CON-TREX) Moduser

 • Isokinetisk modus
  • Klassisk og Ballistisk*
 • Isotonisk modus
  • Klassisk og Ballistisk*
 • Isometrisk modus
  • Klassisk
 • Kombinerte belastningstyper
  • Konsentrisk/CPM, CPM/Konsentrisk, Eksentrisk/CPM, CPM/Eksentrisk

*Ballistisk: CON-TREX Ballistisk Modus beregner forventet utvikling av bevegelse på forhånd. Dette tillater kontinuerlig kompensasjon av indre krefter. Resultat: Brukeren kan utføre bevegelsene funksjonelt og realistisk i ønsket hastighet, selv med veldig lite krefter tilgjengelig.

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.