BIOSEN

Analysatorer fra BIOSEN for testing av laktat og glukose

BIOSEN er førsteklasses analysatorer for testing av laktat og glukose. Med to målekanaler installert kan laktat og glukose måles samtidig på samme blodprøve. Systemet utfører analysering og kalibrering automatisk, og har en målekapasitet på inntil 63 påfølgende blodprøver. Etter at blodet er hemolysert i en egen kapsel er blodprøven stabil i inntil 5 dager i romtemperatur. Apparatet tar som standard helblodsprøver, men kan også analysere plasma og serum.  
Analysatoren har høy nøyaktighet og er designet for å være enkelt å bruke. Systemet er i tillegg både raskt og kostnadseffektivt. Kalibrering og analysering er helautomatisert.

  • Lav vedlikeholdsfaktor
  • Stor kapasitet for kontinuerlig analysering
  • Lang levetid på blodprøvene
  • Rask analysetid (20 - 40 sekunder)
  • Stor fleksibilitet

Analysatorer fra BIOSEN

Tilgjengelige modeller er BIOSEN C-Line GP+ (kapasitet på opptil 5 prøver av gangen), BIOSEN C-Line Clinic (kapasitet på opptil 20 prøver av gangen) og BIOSEN S-Line Lab + (kapasitet på opptil 63 prøver av gangen).

 

BIOSEN C-Line

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir, jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve Timik som en seriøs serviceorganisasjon. Vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter

Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid å være mer kostnadseffektivt på lang sikt.