Bi-level – Prisma25ST

Avansert, men samtidig enkel BiLevel-ST-behandling

Prisma25ST har alle de anerkjente egenskapene til prismaLINE-systemet. Den er intelligent, innovativ og brukerorientert. Apparatet er perfekt for pasienter med obstruktiv, blandet eller kompleks søvnapné med komorbiditeter. Det er utstyrt med automatisk reservefrekvens (PRIO S+), AutoEPAP, apnédifferensiering ved hjelp av FOT (Forced Oscillation Technique, brukes i moduser uten reservefrekvens) eller FBT (Forced Breath Technique, brukes med reservefrekvens).  Det har et fleksibelt og intuitivt grensesnitt, er et pålitelig, effektivt og så å si støyfritt apparat for både pasienter og behandlere og gir optimal BiLevel-ST-behandling. PrismaLINE har mottatt Red Dot (den røde prikken) i Red Dot Award: Communication Design 2015.

  • Bredt trykkområde (4–25 cmH20) og en rekke parametere som gir større fleksibilitet med hensyn til behandlingsinnstillinger
  • PRIO S+ automatisk reservefrekvens og AutoEPAP
  • Tri-Level-alternativ for høyere komfort og lavere gjennomsnittstrykk

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.