Babycontrol

Babycontrol er en pålitelig, enkel og praktisk måte å overvåke babyers respirasjon på. En sensor på kroppen overvåker kontinuerlig barnets respirasjon, og en intelligent minnefunksjon sporer alle prosesser og gir viktige data over tid. Apparatet kommer med et intuitivt forståelig og brukervennlig grensesnitt og en signalsender som muliggjør overvåking fra nærliggende rom.   

Babycontrol M har i tillegg til respirasjonsovervåking også EKG og SpO2 (Masimo). Verdens minste batteridrevne monitor.

  • Tysk kvalitet og holdbarhet
  • Beregnet for bruk både i hjemmetjenesten og på sykehus
  • Brukervennlig
  • Apnoesensor med justerbar følsomhet

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.