Andago – Intensiv og variert gangterapi på gulvet

Andago fører sammen tredemøllebasert- og vanlig gangterapi.

  • Gir terapeuten et variert treningsverktøy for gangtrening gjennom å føre sammen tredemøllebasert terapi og vanlig gangterapi.
  • En unik kombinasjon av selvregulert gange, vektavlastning og mobilitet gir mulighet for intens trening av ulike funksjonelle mobilitets- og balanseøvelser.
  • Konstant støtte av kroppsvekt innenfor et vertikalt forskyvningsområde gir terapeuten mulighet til å bruke alt tilbehør som passer innenfor enhetens bredde, slik som trapper, ramper, balansebrett og deler av ulike overflater.
  • Terapeutene kan bruke et utvalg av treningsmetoder og parametere for å justere intensitetsnivået, og gi pasienten skreddersydd terapi, justert etter den enkeltes behov og progresjon.
  • Terapeuten kan ta over styringen av Andago når som helst, for eksempel for å støtte når pasienten initierer gange, eller for å lede pasienten i en spesifikk retning.

Selvregulerende gangterapi med vektavlastning

Andago benytter robotteknologi til å fornemme hvor pasienten ønsker å bevege seg, og følger aktivt etter samtidig som den dynamisk støtter kroppen.

Dette gir pasientene den unike muligheten av å fysisk gå trygt hvor de vil; gjennom dører eller fra rom til rom.

Andago gir et nytt perspektiv på gangterapi på gulvet. Den gir mulighet for å trene intensivt og trygt med en rekke øvelser (f.eks. begynne, snu, stoppe, unngå hindringer), i flere forskjellige hverdagslige omgivelser.

Trygg og effektiv terapi

Fallbeskyttelsen sikrer trygghet for både pasient og terapeut under hele treningsforløpet.

Pasienten kan trene trygt, samtidig som terapeuten kan fokusere på å holde og utforme en optimalt utfordrende terapitime. Dette åpner også muligheten for effektiv gruppeterapi med minimalt tilsyn.  

Raskt oppsett og automatisk pasientheis gjør at terapeuten og pasienten kan utnytte treningstiden til det fulle.

Oppreist gange med frie armer

Med sin dynamiske vektavlastning hjelper Andago pasientene med å gå naturlig, noe som kontinuerlig utløser fykologiske impulser til hjernen.

Med Andago står pasienten oppreist og fritt til å bevege armer – slik at pasienten har mulighet til å trene med full hofteforlengelse og alle balansereaksjoner.

Andagos uavhengige vektavlastning- og støttesystem gjør det mulig for pasienten å utføre ordentlige laterale vektskiftninger – et viktig komponent i all gang- og balansetrening. Asymmetrisk kroppsvektsstøtte kan brukes for å gi postural støtte på pasientens svakeste side.

Kan brukes i alle rom – uten behov for modifikasjoner

Andago kan enkelt innføres i ethvert bygg. Enheten kan tas i bruk med én gang. Det er ingen behov for dyre installasjoner eller modifikasjoner for å tilpasse til bygning. Enheten kan brukes fleksibelt i ulike områder i bygget, og det er ikke nødvendig å lage et permanent område.

Andago er intuitiv i bruk, og enkel og rask oppstart gjør den enkel å integrere i terapipraksisen. Enhetens skjerm viser nøkkelverdiene fra opptreningen og dataene kan enkelt eksporteres videre via en USB-nøkkel, slik at terapeuten har mulighet til å dokumentere og analysere pasientens progresjon.

Klar til bruk med en gang

Rask og enkel oppstart

Pasientene styrkes til å utfordre seg selv uten frykt

Behov for færre ressurser

Hele opptreningsforløpet (andre apparater til trening av nedre ekstremiteter)

Tidlig stadier: Erigo

Den eneste terapiløsningen som kombinerer gradvis vertikalisering, mobilisering og intensiv sensomotorisk stimuli gjennom syklisk belastning

Mellomstadier: Lokomat

Verdens ledende medisinske enhet med robotikk som gir svært repetitiv fysiologisk gangtrening – spesielt for de mest utsatte pasientene.

Senere stadier: Andago

Andago fører sammen tredemøllebasert- og vanlig gangterapi

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.