AlterG

Når pasienter skal gjenopptrenes etter kirurgiske inngrep eller skader, tilbyr AlterG Anti-Gravity tredemølle funksjonell rehabilitering. Den gir muligheten til å trosse tyngdekraften og arbeide for å gjenvinne funksjon på en helt unik måte. AlterG er også veldig godt egnet for trening av personer med overvekt. Idrettsutøvere kan bruke AlterG i skadesituasjoner eller i treningssammenheng som for eksempel å trene høyere hastighet.

AlterG baserer seg på at pasienten/utøveren løftes opp fra underlaget med et overtrykkskammer. Dette gir nøyaktig, sikker og komfortabel terapi/trening. Systemet gir delvis vektbæring og fremmer normalt gangmønster. AlterG Anti-Gravity tredemølle utvider begrepet "vektbærende toleranse" ved å tilby nøyaktig avlastning opptil 80 prosent av pasientens kroppsvekt. AlterG’s unike presisjon (avlasting kan justeres med steg på 1%) gir pasientene muligheten til å angi det nøyaktige punktet hvor øvelsen blir smertefri og gir terapeut/kliniker mulighet til å måle pasientens framgang.

AlterG muliggjør nevromuskulær og proprioseptive gjenlæring som forbedrer balanse og selvtillit, samt at gangart og skrittlengden forbedres. AlterG gir også pasienter i forkant av behandling/inngrep en mulighet til å bevege seg med betydelig redusert smerte.

 • Styrker og forbedrer koordinering av muskler, som igjen beskytter omliggende ledd.
 • Fremmer hele spekteret av bevegelse samtidig som belastning på kroppen minimeres.
 • Gjør det mulig for skadde idrettsutøvere til å maksimere sitt treningsnivå under opptrening.
 • Rehabilitering etter skade eller operasjon på nedreekstremiteter (hofte, kne, ankel eller fot), eller total ledderstatning.
 • Gå-trening for nevrologiske pasienter
 • Styrke- og kapasitetstrening av eldre pasienter
 • Vekt kontroll og reduksjon
 • Idrettsspesifike treningsprogrammer

AlterG finnes i følgende modeller

P500

Modellen som passer bra til toppidrett og har en maks hastighet på 29 km/t (16 km/t i revers) og en maks stigning på 15%. Redusere opptil 80% av utøverens kropsvekt under en treningsøkt, med trinn på 1% om gangen. AlterG Pro500 gjør det mulig takket være den innovative DAP-teknologien, utviklet av NASA.

AlterG P500 brochure

Via 400X

Via 400X  med maks hastighet er 24 km/t (reverse 8 km/t) og oppstarthastighet er på 0,8 km/t. Denne modellen kan dermed også brukes av utøvere som synes 19 km/t blir for lavt. Denne modellen er mer robust, og har en høyere makshastighet og er derfor mer egnet for høyere ytelse innen idrett. 

AlterG Via 400X brochure

Via 400

Via 400 erstatter M320 og er en modell som passer godt til rehabilitering av pasienter og utøvere. Maks hastighet på 19 km/t (revers 5 km/t) og maks stigning på 5%. Oppstarthastighet er på 0,16 km/t og derfor er denne modellen også godt egnet for bruk ved nevrologiske pasienter og andre som liker en myk oppstart eller ønsker å gå sakte.

AlterG Via 400 brochure

Alle AlterG modeller kommer nå med integrert Stride Smart. Dette er en løps/ganganalysesystem som måler tyngdekraften og gir visuell feedback på løps/gangmønster. Parametere som symmetri, steglengde, kadens og mulighet å angi en smerteskala. AlterG modellene kombinerer, live videoovervåkning med vektstøtte, slik at den nyeste tredemølle gir deg tre viktige fordeler:

 • en bedre pasientopplevelse
 • mer tid og effektivitet
 • en optimal behandlingsplan

Vektbæringsymmetri 
Bedrer balansekontroll og reduserer risikoen for smerte og ledd slitasje.

Forbedringer kan føre til raskere gang, bedre mobilitet og forbedret helse.

Symmeri av steglengde
Bedre symmetri kan øke steglengde og ganghastighet, slik at man oppnår en mer effektiv gange og redusere fallrisiko

Smerteregistrering
Korrelerende gang og vektavlastning med smerteverdier registrert av pasient bidrar optimale terapi. 

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.