Akuttmedisin

Pasienter som krever intensiv omsorg er noen av de mest sårbare pasientgruppene, for eksempel premature babyer under 500 gram. Behandlingen pasientene får på akuttmottaket har vist seg å ha en betydelig påvirkning på utviklingen av organsvikt og dødelighet. Disse pasientene krever høy kompetanse, samt avansert behandling og omsorg. Timiks produktportefølje omfatter et bredt spekter av ventilatorer for intensivbehandling, høyfrekvente ventilatorer og transportventilatorer.

3100A høyfrekvent oscillator

Les mer

3100B høyfrekvent oscillator

Les mer

Maske – JOYCEone FF, NV

Les mer