Akselerometer – wGT3X- BT

Modellen wGT3X-BT er flaggskipet til Actigraph som blir benyttet av en rekke forskningsinstitutter verden over og har vært på markedet i en årrekke. Med den innovative og intuitive programvaren Actilife sammen med robuste, nøyaktige og pålitelige registreringsenheter anses wGT3X-BT som en internasjonal gullstandard for aktivitetsregistrering. 

Med blant annet validert triakselerometer, Bluetooth® Smart kompatibilitet og sensorer for lys gjør denne enheten til det ideelle verktøyet for aktivitet på dagtid og søvnregistrering. Actilife innehar robuste analysemetoder for begge disse to bruksområdene og de oppdateres stadig etterhvert som forskere/samarbeidspartnere publiserer nye algoritmer for analyse.

Objektive måleparametere:

Dagsaktivitet:
Akselerasjon i råformat, antall steg, intensitet av fysisk aktivitet, energiforbruk (kcal), MET, bolker med aktivitet, bolker med inaktivitet, kroppsposisjon og R-R intervall (krever Polar H7 pulsbelte).

Søvnaktivitet:
Sen innsovning (Sleep latency), total søvntid, nattlige oppvåkninger (Wake After Sleep Onset), effektiv søvn og lysstyrke i rommet.

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

 
Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.