Akselerometer – Link GT9X

Link GT9X innehar mye av de samme egenskapene som wGT3X-BT har, men i tillegg har den en LCD skjerm for real-time tilbakemelding til brukeren om status. Videre så har GT9X gyrometer, magnetometer og ekstra triakselerometer for enda mer nøyaktig registrering av rotasjon, kroppsposisjon og bevegelse. Det ekstra triakselerometeret gir også høyere toleranse for G-krefter (16 G) og har derfor høyere potensiale for et bredere bruksområde enn wGT3X-BT der det trengs. Link GT9X benytter også Actilife programvaren for analysering og behandling av data.´

Objektive måleparametere:

Dagsaktivitet:
Akselerasjon i råformat, antall steg, intensitet av fysisk aktivitet, energiforbruk (kcal), MET, bolker med aktivitet, bolker med inaktivitet, kroppsposisjon og R-R intervall (krever Polar H7 pulsbelte).

Søvnaktivitet:
Sen innsovning (Sleep latency), total søvntid og effektiv søvn.

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.