3100B høyfrekvent oscillator

Sikker, effektiv lungebeskyttende ventilasjon med lite strekk av lungevevet

3100B høyfrekvent oscillator (HFOV – High Frequency Oscillatory Ventilator) er basert på den etablerte teknologien i ventilatormodellen 3100A fra BD og har i tillegg de nødvendige egenskapene for voksenventilasjon. Den er også godkjent for behandling av akutt respirasjonssvikt hos voksne og barn som veier over 35 kg. 3100B HFOV gir kontinuerlige utvidende trykk opptil 55 cmH2O for å rekruttere og normalisere pasientens lungearkitektur og ventilerer ved tidalvolumer tilnærmet dødvolum for å gi effektiv lungebeskyttelse med lite strekk av lungevevet.

Et randomisert kontrollert forsøk der HFOV ble sammenlignet med konvensjonell ventilasjon på voksne pasienter med alvorlig akutt respirasjonssvikt, viste at HFOV er både sikkert og effektivt og ga en relativ reduksjon i dødelighet på 29%.

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir, jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve Timik som en seriøs serviceorganisasjon. Vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

Servicekontrakter

Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid å være mer kostnadseffektivt på lang sikt.