3100A high frequency oscillator

Tidlig intervensjon i behandlingen av neonatale

3100A høyfrekvent oscillator – HFOV (High Frequency Oscillatory Ventilator) fra BD er den eneste oscillatoriske ventilatoren med høyfrekvens som er godkjent i USA for tidlig intervensjon i behandlingen av respirasjonssvikt hos neonatale. 3100A HFOV er en lungebeskyttende enhet som fyller lungen med et kontinuerlig trykk og skaper ventilasjon ved å legge på svært små trykk- og volumsvingninger. En rekke publikasjoner har meldt om større fordeler og bedre resultater i tilknytning til bruk av høyfrekvent oscillator. Alliance of Children's Hospitals, Inc. har gitt sitt prestisjetunge godkjenningsmerke, Seal of Acceptance, til den høyfrekvente oscillatoriske ventilatoren 3100A. Merket setter kvalitetsstandarder for pediatriske produkter og en ny standard for forventninger blant brukerne.

Service og support

Service er svært viktig når det gjelder medisinsk utstyr. Det blir stadig flere gode produkter på markedet, men jo mer avanserte de blir jo viktigere blir det at distributøren innehar et godt serviceapparat som tar kunden på alvor. Vi jobber for at alle våre kunder skal oppleve at Timik er en seriøs serviceorganisasjon. vi har like mange ansatte på serviceavdelingen som på vår salgsavdeling, og alle våre serviceingeniører har gjennomført servicekurs hos våre produsenter. Vi tilbyr serviceavtaler, kurs og opplæring.

 
Servicekontrakter
Vi tilbyr skreddersydde servicekontrakter for å optimalisere utstyrets ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Å drive forebyggende vedlikehold viser seg alltid mer kostnadseffektivt på lang sikt for våre kunder.