BEHANDLING AV PASIENTER MED COVID-19

En melding til våre kunder og partnere.

LEVERANDØR AV MEDISINSK TEKNISK UTSTYR

Vi leverer det fremste innen medisinsk utstyr til mer enn 500 kunder i Norge

Timik AS er eksklusiv distributør av HUR i Norge

HUR har en imponerende portefølje med intelligente apparater for rehabilitering, idrett, aktiv aldring og helse.

Timik er distibutør av Acutronic Medical Systems

Acutronic er produsent av markedsledende produkter innen nCPAP, barnerespiratorer og jetventilatorer

Eksklusiv distributør av Vyaire Medical

Operative Care og Airway Management

previous arrow
next arrow
Slider

Kjære kunde,

Timik ønsker å bidra på best mulig måte til minimering av risiko for spredning av smitte av COVID-19.

Derfor jobber en stor del av våre medarbeidere for øyeblikket fra hjemmekontor, og vi følger til enhver tid regjeringens anbefalinger.

Det betyr helt konkret at vi, som alltid, sitter klare til å hjelpe deg på telefon, e-post, Teams, Skype eller FaceTime. Er det ønskelig med besøk skal vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme ditt ønske.

Levering av varer

Vi gjør oppmerksom på at vårt lager og våre transportører kjører som planlagt, og vi sender både inneværende og nye ordrer daglig. Vi følger også de internasjonale endringene nøye ettersom landegrenser stenges og hånderting av gods endres fortløpende – spesielt for medisinsk utstyr grunnet stor etterspørsel globalt.

Ring oss gjerne om du har spørsmål.
Vi sitter klare på 2207 5220 eller på mail

Med vennlig hilsen
Timik AS

Klikk her for å få oversikt over vårt utstyr som er relevant for behandling av pasienter med COVID-19.

 

------------------------------

Om oss

Timik AS er en del av det nordiske medisintekniske selskapet, Timik Group AB. Vi har fokus på medisinsk utstyr og utstyr for behandling og diagnostisering av kroniske sykdommer, samt avansert utstyr i idrettsmedisin, fitness og rehabilitering. Vi er opptatt av å gjøre de siste fremskritt innen medisinsk teknologi tilgjengelig til en gunstig pris for folk hvis hverdag preges av alvorlige medisinske tilstander.

Timik AS (tidligere AkuMed AS) har lang erfaring innen diagnostikk, idrettsmedisin og rehabilitering, og har en sterk serviceavdeling og et etablert kvalitetssikringssystem (ISO 9001). >>>

Fokusområder

Timik Group fokuserer på å tilby behandlings- og styringsløsninger for fem spesifikke typer medisinske tilstander.  Disse tilstandene er kroniske, utbredte og har en betydelig innvirkning på livskvaliteten til de diagnostisert med én eller flere av dem. Timik Group er opptatt av å forfølge og distribuere medisinske innovasjoner som gir nye alternativer til effektiv lindring for de med helsemessige utfordringer innen et av disse områdene: 

Helseforskning

Vi tilbyr helseforskningsteknologi fra pilot- til befolkningsstudier. Vi følger markedet tett for å kunne tilby teknologier og løsninger som vil være av nytte til våre kunder, og vi tilbyr den nyeste teknologien innen «medical wearable technology».

Ler mer

Anestesi

Vi tilbyr en omfattende portefølje av anestesiprodukter av høyeste kvalitet. Våre produkter gir flere alternativer til å sikre og vedlikeholde pasientens luftveier og er med på å levere kostnadseffektiv, smertefri og høykvalitets anestesibehandling.

Les mer

Neonatal

Pusteproblemer er én av de vanligste komplikasjonene for neonatale pasienter. Vi tilbyr de beste løsningene for noninvasiv behandling, monitorering og produkter for individualisert pleie. Vi ønsker å øke livskvaliteten for de nyfødte og deres familier.

Ler mer

Akuttmedisin

Pasienter som krever intensiv omsorg er noen av de mest sårbare pasientgruppene, for eksempel premature babyer under 500 gram. Behandlingen pasientene får på akuttmottaket har vist seg å ha en betydelig påvirkning på utviklingen av organsvikt og dødelighet. Disse pasientene krever høy kompetanse, samt avansert behandling og omsorg. Timiks produktportefølje omfatter et bredt spekter av ventilatorer for intensivbehandling, høyfrekvente ventilatorer og transportventilatorer.

Les mer

Kardiologi

Kardiovaskulær sykdom er blant de største helseproblemene globalt. Tidlig diagnostikk gjør mulighet for livsstilsendringer som forbedrer livskvaliteten, øker forventet levealder og reduserer risiko for relaterte sykdommer som diabetes. Forebygging av kardiovaskulær sykdom støttes av de tre søylene i ernæring, mosjon og psykososial balanse. Det er også en nær sammenheng mellom respiratoriske tilstander som søvnapné og alvorlige kardiovaskulære problemer. Vi distribuerer medisinsk utstyr med sikte på å forbedre livskvaliteten til pasienter som lider av disse sykdommene.

Les mer

Lungediagnostikk

Det er anslått at en av ti dødsfall i Europa skyldes respiratoriske sykdommer. Timik anser dette som et kritisk helseproblem og er aktivt engasjert i å finne gode løsninger for å hjelpe de som lider av lungesykdommer. Tidlig diagnostikk kan spare eller forbedre liv og redusere offentlige kostnader. Respiratoriske sykdommer refererer til forhold som påvirker organer og vev som i hovedsak gjør det å puste mulig. Sykdommer som påvirker luftveiene og inkluderer astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOL), kronisk bronkitt, emfysem og cystisk fibrose.

Les mer

Respirasjonsbehandling

Vi tilbyr et bredt spekter av bransjeledende respiratorisk teknologi for å hjelpe pasienter som lider av respiratoriske sykdommer, behandle og håndtere sine utfordringer. Vi distribuerer klinisk dokumenterte produkter av høyeste kvalitet for å hjelpe helsepersonell med å forbedre pasientutfallet, samt gi sikrere, mer kostnadseffektiv behandling.

Les mer

Rehabilitering

Som distributør av medisinteknisk utstyr jobber vi for å forbedre livene til mennesker med helseutfordringer. Vi har utstyr som bidrar til å gjøre rehabiliteringsprosessen mer virkningsfull, effektiv og morsom for både pasient og terapeut. Vår ekspertise finnes spesielt i ortopedisk rehabilitering, med fokus på over- og underkropp, gange og forbedring av arm- og håndfunksjon

Ler mer

Idrettsmedisin

Fremskritt innen idrettsmedisin gir ofte teknologi som er gunstig i generell helseforskning, som bevist av den raske utviklingen av «wearable technology». Timik har kompetanse til å støtte med valg av teknologi og riktig bruk. Vi tilbyr den beste og nyeste teknologien innen sportsutstyr, utstyr for diagnostikk og ytelsesevaluering.

Les mer

Medisinteknisk testutstyr

Vi tilbyr et omfattende utvalg av biomedisinsk medisinsk testutstyr for å sikre kontinuerlig sikkert bruk av medisinsk utstyr. Medisinsk testutstyr gir brukerne fleksibilitet og har kostnadsbesparende og praktiske fordeler.

Les mer

Pasient monitorering

Timik Group tilbyr et bredt spekter av pasientovervåkingsutstyr for akutt-, hjerte- og nyfødtbehandling. Vårt mangfoldige utvalg av produkter og tilbehør er kompatible med mange populære merker og designet med kvalitet, komfort og brukervennlighet i tankene.

les mer

Hjemmebehandling (Søvn- og ventilasjonsstøtte – NIV)

Vi distribuerer diagnostiske og terapeutiske systemløsninger av best mulig kvalitet for søvn- og det respiratoriske markedet. Søvnforstyrrende pustebesvær (Sleep-Disordered Breathing) er en gruppe lidelser som er preget av abnormiteter i åndedrettsmønsteret eller mengden av ventilasjon under søvn. Obstruktiv søvnapné er blant de vanligste av slike lidelser. Søvnapné er forbundet med økt risiko for hypertensjon, sammen med hjertesykdom, depresjon og søvnrelaterte ulykker. Med vårt utvalg av hjemmeventilatorer og søvnrelaterte produkter, tar vi sikte på å tilby høyeste kvalitet og komfort til pasientene som står overfor disse utfordringene.

Les mer

Våre partnere

Vi presenterer stolt noen av partnere vi representerer i Norden. Våre samarbeidspartnere er alle kjente medtech-produsenter som bidrar til å gi det norske markedet og helsevesenet det nyeste av produkter, og som forbedrer pasienters/brukerens livskvalitet.

Slider

Lyst til å jobbe hos oss?

Presentere et nytt produkt?
Er du en medtech-produsent med et nytt produkt/innovasjon innenfor våre
satsingsområder, og ønsker å distribuere i Norden? Kontakt oss her. >>>

Helsepersonell
Hvis du er en medisinsk faglig/kjøper og er interessert i å bli en klient, kan du
kontakte oss og vi vil gi deg mer informasjon. >>>

Karriere
Har du lyst til å bli medlem av teamet? Være med på å bringe innovative produkter til
markedet innen våre satsingsområder i Norden? Ta kontakt med oss! >>>