Lungediagnostikk og Ventilasjon

Lungediagnostikk og Ventilasjon

Sykdommer som påvirker luftveiene inkluderer blant annet astma, COPD, kronisk bronkitt, emfysem og cystisk fibrose. Hundrevis av millioner av mennesker over hele verden lider av kroniske luftveissykdommer.

Spirometri

MicroLoop

Les mer

MicroLab

Les mer

Micro I

Les mer

SpiroUSB

Les mer

Vyntus Pneumo

Les mer

Vyntus Spiro

Les mer

Diffusjon

MasterScreen PFT

Les mer

Lungevolum/Bodyboks

MasterScreen Body

Les mer

MasterScreen Body/Diffusjon RT

Les mer

Ergospirometri

Vyntus CPX

Les mer

PPS Med/PPS Plus

Les mer

Corival CPET

Les mer

Ekshalert NO

NIOX Vero

Les mer

Analyzer CDL 88

Les mer

NIOX Mino

Les mer

Respirasjon og ventilasjonstøtte

PrismaVent

Les mer

3100A Høyfrekvent Oscillerende Ventilator

Les mer

3100B Høyfrekvent Oscillerende Ventilator

Les mer

Blendere

Bird Sentry2

Les mer

Bird high flow

Les mer

Bird low flow

Les mer

Bird omniblender

Les mer

Blender ultrablender

Les mer

Andre målemetoder

SenTec

Les mer

Vyntus IOS

Les mer

Vyntus APS

Les mer

Exhalyzer D

Les mer

Vyntus Walk

Les mer