Produkter

Lungediagnostikk og Ventilasjon
Sykdommer som påvirker luftveiene inkluderer blant annet astma, COPD, kronisk bronkitt, emfysem og cystisk fibrose. Hundrevis av millioner av mennesker over hele verden lider av kroniske luftveissykdommer.

Les mer

Kardio og Vaskulær medisin

Hjerte- og karsykdommer er blant de store helseproblemene i verden. Tidlig diagnose gir mulighet for endringer i livsstil som forbedrer livskvaliteten og levetid. Redusere risikoen for sykdommer som diabetes, blant andre.

Les mer

Søvn

Søvnforstyrrende pustebesvær (Sleep-Disordered Breathing/SDB) er en gruppe av lidelser preget av unormalt respirasjonsmønster eller kvaliteten av ventilasjon under søv

Les mer

Rehabilitering
15% av befolkningen har en funksjonshemming alvorlig nok til å begrense sin deltakelse i familien, samfunnet og arbeidslivet . Rehabilitering av personer med nedsatt funksjonsevne er en prosess med sikte på å gjøre dem i stand til å nå og opprettholde sine optimale fysiske, sensoriske, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå.

Les mer

Idrettsmedisin
drettsmedisin er broen mellom vitenskap og praksis i markedsføringen av trening og helse, og i vitenskapelig vurdering, undersøkelse og forståelse av idrettsprestasjoner. Utdanningsinstitusjoner i Norden gjøre omfattende forskning for å bedre forebygge og behandle sykdom og livsstilsrelaterte problemer.

Les mer

Helseforskning
Kartleggende forskning for å bedre forebygge og behandle sykdom og livsstilsrelaterte problemer.

Les mer

Nevro
Migrene er den vanligste av alle nevrologiske sykdommer. Det finnes flere former og typer av migrene, men som oftest er anfallene ensidig og pulserende sterk hodepine som kan ha en varighet fra 4-72 timer.

Les mer

Neonatal
Mange premature babyer har pusteproblemer ved fødselen og trenger avansert behandling. Vi har spesielt tilpasset utstyr for å ventilere og overvåke barnets pust kontinuerlig og produkter for avansert behandling.

Les mer

Allmennpraksis
Vi fører en rekke produkter som er kompakte, intuitive og som gjør det enkelt for allmennpraktikere å gjøre screening av sine pasienter for å sikrere følge opp og evt sende sine pasienter videre til spesialiter.

Les mer