Infeksjonsforebygging og -kontroll

Infeksjonsforebygging og -kontroll er en praktisk, faktabasert fremgangsmåte som forhindrer at pasienter og helsearbeidere rammes av infeksjoner. Effektiv infeksjonsforebygging og -kontroll krever konstante tiltak på alle nivåer i helsevesenet, fra politiske beslutningstakere til ledere av helseinstitusjoner, helsearbeidere og de som benytter seg av helsetjenestene.

Decon-X – DX1

Read More